:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

Форма додаткуНа мал. 10.2 приведений вид форми програми тестування.

Поле Label1 призначено для виведення початкової інформації, питання і результатів тестування. Компонет image1 призначений для виведення ілюстрації, супроводжуючої питання. Кнопка Button1 використовується для підтвердження вибору відповіді і переходу до наступного питання.Мал. 10.2. Форма програми тестування


Неважко відмітити, що у формі немає радіокнопок — компонентів Radiobutton що забезпечують виведення альтернативних відповідей і прийом відповіді випробовуваної. У даній програмі компоненти Radiobutton будуть створені динамічно, під час роботи програми.

У таблиці. 10.1 і 10.2 приведені значення властивостей форми і компоненту Label1 . Значення решти властивостей цих і інших компонентів можна залишити без змін.

Таблиця 10.1. Значення властивостей форми


Властивість

Значення

Пояснення

Borderlcons.biSystemMenu

true

Є кнопка системного меню

Border Icons.biMinimize

false

Немає кнопки Скрутити вікно

Borderlcons.biMaximize

false

Немає кнопки Розвернути вікно

Borderstyle

bssingle

Тонка межа вікна, не можна змінити розмір вікна


Таблиця 10.2 . Значення властивостей компоненту Label1


Властивість

Значення

Пояснення

Autosize

false

Заборона зміни розміру поля відповідно до його вмісту

Wordwrap

true

Вирішити перенесення слів в наступний рядок поля


Слід звернути увагу, що не дивлячись на те, що властивості Bordericons.biMinimize і Borderlcons.biMaximize мають значення false кнопки Скрутити вікно і Розвернути вікно відображені у формі. Реальна дія значень цих властивостей на вигляд вікна виявляється тільки під час роботи програми. Значення властивості Borderstyle також проявляє себе тільки під час роботи програми.

 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009