:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

Створення файлу довідкиПісля того, як довідкова інформація буде підготовлена, можна приступити до безпосереднього створення довідкової системи.

Спочатку треба запустити HTML Help Workshop, з меню File вибрати команду New | Project і у вікні New Project задати ім'я файлу проекту створюваної довідкової системи (мал. 8.20). Після клацання на кнопці Далі в цьому і наступному вікнах вікно HTML Help Workshop повинно виглядати так, як показано на мал. 8.21.Мал. 8.20. Початок роботи над новим проектом


Перше, що треба зробити, - це сформувати розділ [FILES], який повинен містити імена HTML-файлов, в яких знаходиться довідкова інформація. Щоб додати в розділ [FILES] ім'я файлу, треба клацнути на кнопці Add/remove topic files (див. мал. 8.21)а потім в діалоговому вікні, що з'явилося Topic Files (мал. 8.22) — на кнопці Addпісля чого в стандартному діалоговому вікні, що з'явилося, Відкрити вибрати HTML-файл розділу довідки. Якщо довідкова інформація розподілена по декількох файлах, то операцію додавання потрібно повторити кілька разів. Після того, як в діалоговому вікні Topic Files будуть перераховані всі необхідні для створення довідкової інформації HTML-файлы, потрібно клацнути на кнопці ОК. В результаті цих дій у файлі проекту з'явиться розділ [FILES], у якому будуть перераховані HTML-файлы, використовувані для створення довідкової системи (мал. 8.23).Мал. 8.21. Вікно HTML Help Workshop на початку роботи над новим проектом


Наступне, що треба зробити, — це задати головний (стартовий) розділ і заголовок вікна довідкової системи. Заголовок і ім'я файлу головного розділу вводяться відповідно в поля Title і Default file вкладки General діалотового вікна Options (мал. 8.24)яке з'являється в результаті клацання на кнопці Change project options (див. мал. 8.21).Мал. 8.22. Діалогове вікно Topic Files
Мал. 8.23. У розділі [FILES] перераховані файли, використовувані для створення chm-файла


Якщо для навігації по довідковій системі передбачається використовувати вкладку Зміст, то треба створити файл контексту. Щоб це зробити, потрібно клацнути на вкладці Contents підтвердити створення нового файлу і задати ім'я файлу контексту, як який можна використовувати ім'я проекту. В результаті стане доступною вкладка Contents (мал. 8.25), в яку потрібно ввести зміст — назви розділів довідкової системи.Мал. 8.24. У діалоговому вікні Options треба задати заголовок вікна довідкової системи і файл головного розділуМал. 8.25. Вкладка Contents


Зміст довідкової системи прийнято зображати у вигляді ієрархічного списку. Елементи верхнього рівня відповідають розділам, а підлеглі ним елементи — підрозділам і темам.

Щоб у вкладку Contents додати елемент, відповідний розділу довідкової системи, потрібно клацнути на кнопці Insert а heading у полі Entry title діалогового вікна, що з'явилося Table of Contents Entry (мал. 8.26) ввести назву розділу і клацнути на кнопці Add. На екрані з'явиться вікно Path or URL (мал. 8.27). У полі HTML titles цього вікна будуть перераховані назви розділів (заголовки HTML-файлов) довідкової інформації, яка знаходиться у включених в проект файлах (імена цих файлів вказані в розділі [FILES] вкладки Project). Якщо замість назви розділу буде вказано ім'я файлу, це означає, що у відповідному файлі немає тега <TITLE>. Вибравши розділ, треба клацнути на кнопці ОК. В результаті перерахованих вище дій у вкладці Contents з'явиться рядок з назвою розділу довідкової інформації.

При необхідності змінити значок, відповідний доданому розділу, слід клацнути на кнопці Edit selection і, використовуючи список Image index вкладки Advanced вікна Table of Contents вибрати потрібний значок (зазвичай поряд з назвою розділу або підрозділу зображена книжка).Мал. 8.26. Додавання елементу в список розділівМал. 8.27. Вибір файлу, відповідного елементу списку розділів


Підрозділ додається точно так, як і розділ, з тим тільки відмінністю, що після того, як підрозділ буде доданий, потрібно клацнути на кнопці Move selection right. Внаслідок чого рівень заголовка знизиться, тобто розділ стане підрозділом.

Елементи зміст, відповідний темам довідкової інформації, додається аналогічним чином, але процес починається клацанням на кнопці Insert а page.

Іноді виникає необхідність змінити порядок проходження елементів списку змісту або рівень ієрархії елементу списку. Зробити це можна за допомогою командних кнопок, на яких зображені стрілки. Кнопки Move selection up і Move selection down переміщають виділений елемент списку, відповідно, вгору і вниз. Кнопка Move selection right переміщає виділений елемент управо, тобто робить його підлеглим попередньому елементу списку. Кнопка Move selection left виводить елемент з підлеглості попередньому елементу.

Як приклад на мал. 8.28 приведена вкладка Contents довідкової системи програми "Сапер 2003".Мал. 8.28. Вкладка Contents містить назви розділів довідкової системи

 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009