:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

Використання HTML Help WorkshopВикористання HTML-редактора, що входить до складу HTML Help Workshop, припускає знання основ HTML — мови гіпертекстової розмітки (далі приведені короткі відомості про HTML, які досить для того, щоб створити цілком пристойну довідкову систему).

Щоб створити HTML-файл, треба запустити HTML Help Workshop, з меню File вибрати команду New | HTML File і у вікні, що з'явилося HTML Title (мал. 8.18) задати назву розділу довідки, текст якого знаходитиметься в створюваному файлі.Мал. 8.18. Початок роботи над новим HTML-файлом


Після клацання на кнопці ОК стає доступним вікно HTML-редактора, в якому знаходиться шаблон HTML-документа. У цьому вікні, відразу після рядка <BODY>, можна набирати текст.

Основи HTML

HTML-документ є текст, в який окрім звичайного тексту включені спеціальні послідовності символів, — теги. Тег починається символом < і закінчується символом >. Теги використовуються програмами відображення HTML-документов для форматування тексту у вікні перегляду (самі теги не відображаються).

Більшість тегов парні. Наприклад, пара тегов <Н2> </h2> повідомляє програму відображення HTML-документа, що текст, який знаходиться між цими тегамі, є заголовком другого рівня і має бути відображений відповідним стилем.

У таблиці. 8.1 представлений мінімальний набір тегов, використовуючи які можна підготувати HTML-файл з метою подальшого його перетворення в chm-файл довідкової системи.

Таблиця 8.1. Html-теги

Тег Пояснення

<TITLE> Назва </title>

Задає назву HTML-документа. Програми відображення HTML-документов, як правило, виводять назву документа в заголовку вікна, в якому документ відображається. Якщо назва не задана, то в заголовку вікна буде виведено назву файлу

<BODY BACKGROUND = "Файл" Bgcolor="Колір" Техт="цвет">

Параметр BACKGROUND задає фоновий малюнок, BGCOLOR — колір фону, TEXT — колір символів HTML-документа

<BASEFONT Fасе="Шрифт" Size=n>

Задає основний шрифт, який використовується для відображення тексту: FACE— назва шрифту, SIZE — розмір у відносних одиницях. За умовчанням значення параметра SIZE дорівнює 3. Розмір шрифту заголовків (див. тег <H>) береться від розміру, заданого параметром SIZE

<H1> </н1>

Визначає текст, що знаходиться між тегамі <Н1> і </н1>, як заголовок рівня 1. Пара тегов <Н2> </h2> визначає заголовок другого рівня, а пара <H3> </h3> — третього

<BR>

Кінець рядка. Текст, що знаходиться після цього тега, буде виведений з початку нового рядка

<Р> </р>

Текст, що знаходиться усередині цих тегов, є параграфом

<В> </в>

Текст, що знаходиться усередині цієї пари тегов, буде виділений напівжирним

<I> </i>

Текст, що знаходиться усередині цієї пари тегов, буде виділений курсивом

<А Name="закладка"> </а>

Позначає фрагмент документа закладкою. Ім'я закладки задає параметр NAME. Це ім'я використовується для переходу до закладки

<А Нrеf="файл.htm#Закладка"> </а>

Виділяє фрагмент документа як гіперпосилання, при виборі якої відбувається переміщення до закладки, ім'я якої вказане в параметрі HREF

<IMG Src= "Ілюстрація" >

Виводить ілюстрацію, ім'я файлу якої вказане в параметрі SRC

<!-- -->

Коментар. Текст, що знаходиться між дефісами, на екран не виводиться


Набирається HTML-текст звичайним способом. Теги можна набирати як прописними, так і рядковими буквами. Проте, для того, щоб краще була видна структура документа, рекомендується записувати все теги рядковими (великими) буквами. Наступне, на що треба звернути увагу — це те, що програми відображення HTML-документов ігнорують "зайві" пропуски і інші "невидимі" символи (табуляція, новий рядок). Це означає, що для того, щоб фрагмент документа починався з нового рядка, в кінці попереднього рядка треба поставити тег <BR>, а для того, щоб між рядками тексту з'явився порожній рядок, в HTML-текст треба вставити два тега <BR> підряд.

Працюючи з HTML-редактором в програмі HTML Help Workshop, вже в процесі набору HTML-текста можна побачити, як виглядатиме текст, що набирає. Для цього треба з меню View вибрати команду In Browser або клацнути на командній кнопці, на якій зображений стандартний значок Internet Explorer.

Як приклад на мал. 8.19 приведений текст один з розділів довідкової системи програми "Сапер 2003".Мал. 8.19. HTML-текст розділу довідкової системи

 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009