:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

Тестування компонентуПерш ніж додати новий компонент в палітру компонентів, необхідно всесторонньо його перевірити. Для цього треба створити додаток, що використовує компонент, і переконатися, що компонент працює так, як треба.

Під час створення форми додатку не можна додати у форму компонент, значка якого немає в палітрі компонентів. Проте такий компонент може бути доданий у форму динамічно, тобто під час роботи додатку.

Найпростіше виконати тестування компоненту можна таким чином. Спочатку треба активізувати процес створення нового застосування, а потім створити форму (додати і набудувати необхідні компоненти) і зберегти додаток в тому каталозі, в якому знаходяться файли тестованого компоненту.

Вид форми додатку тестування компоненту Nkedit приведений на мал. 6.2д

Форма містить дві влучні. Перша мітка забезпечує виведення загальної інформації про компонент; друга мітка (на малюнку вона виділена) використовується для виведення інформації про налаштування компоненту. Самого компоненту Nkedit у формі немає. Він буде створений під час роботи програми, у момент її запуску.

Після того, як форма тестового застосування буде створена, в модуль додатку треба внести доповнення, приведені нижче.

1. У текст файлу реалізації (срр-файл) включити наступну директиву #include "nkedit.cpp".

2. Оголосити компонент Nkedit (оператор Tnkedit *NkEdit). Тут слід пригадати, що компонент є об'єктом (точніше посиланням на об'єкт), тому оголошення компоненту не забезпечує створення компоненту, а тільки створює покажчик на компонент.

3. Для форми додатку створити процедуру обробки події oncreateяка шляхом виклику конструктора тестованого компоненту створить компонент і виконає його налаштування (привласнить значення властивостям компоненту).Мал. 6.2. Форма додатку "Тест компоненту Nkedit"


У лістингу 6.5 приведений файл реалізації додатку тестування компоненту Nkedit.

 Лістинг 6.5. Тест компоненту Nkedit

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include "tk_.h" 
#include "nkedit.cpp"
#pragma package(smart_init) 
#pragma resource "*.dfm"
Tforml *Forml;     // форма      
Tnkedit *NkEdit; // компонент програміста
// конструктор форми
__?astcall Tforml::tforml(Tcomponent*owner):TForm(Owner)
{
// створимо і ініціалізуємо компонент 
Nkedit Nkedit = new Tnkedit(Forml); 
Nkedit->parent = Forml; 
Nkedit->text = "0"; 
Nkedit->left = 10; Nkedit-хгор = 100;
// набудуємо компонент 
// задамо межі діапазону Nkedit->min = -100; 
Nkedit->max = 100;
Nkedit->enablefloat = true; 
// дозволено введення дробових чисел }
// обробка події Formcreate
void __fastcall Tforml::formcreate(Tobject *Sender)
{
Ansistring st = "Введіть ";
// інформація про компонент if (Nkedit->enablefloat) 
st = st + "дріб"; 
else st = st + "ціле"; 
st = st + " число від "; 
st = st + Floattostr(Nkedit->min);
 st = st + " до "; 
st = st + Floattostr(Nkedit->max);
Label2->caption = st; }Мал. 6.з. Тестування компоненту: поле введення — компонент Nkedit


Тестований компонент створює і настроює конструктор форми. Слід звернути увагу, що властивості Parent створеного компоненту обов'язково треба привласнити значення. Якщо цього не зробити, то компонент на формі не з'явиться. Інформацію про налаштування створеного компоненту виводить функція Formcreate. На мал. 6.3 приведений вид вікна програми "Тест компоненту Nkedit під час її роботи.

 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009