:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 
Большие плюшевые медведи СПБ - лучший подарок Как правило, доставка плюшевых мишек происходит в тот же день, Но мы рекомендуем заказать плюшевого медведя заблаговременно. Мишка будет упакован в прочный полиэтиленовый пакет,

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

ТекстВиведення тексту (рядків типу Ansistring) на поверхню графічного об'єкту забезпечує метод Textouta. Інструкція виклику методу TEXTOUTA у загальному вигляді виглядає таким чином:

Canvas->textouta(x,y,tekct)

Параметр текст задає текст, що виводиться. Параметри х і у визначають координати точки графічної поверхні, від якої виконується виведення тексту (мал. 3.6).Мал. 3.6. Координати області виведення тексту


Шрифт, який використовується для виведення тексту, визначається значенням властивості Font відповідного об'єкту canvas. Властивість Font є об'єктом типу Tfont. У таблиці. 3.4 перераховані властивості об'єкту Tfontщо визначають характеристики шрифту, використовуваного методом TEXTOUTA для виведення тексту.

Таблиця 3.4. Властивості об'єкту Tfont


Властивість

Визначає

Name

Використовуваний шрифт. Як значення слід використовувати назву шрифту (наприклад Arial)

Size

Розмір шрифту в пунктах (points). Пункт— це одиниця вимірювання розміру шрифту, використовувана в поліграфії. Один пункт рівний 1/72 дюйми

Style

Стиль зображення символів. Можливо: нормальним, напівжирним, курсивним, підкресленим, перекресленим. Стиль задається за допомогою наступних констант: fsbold (напівжирний) fsltalic (курсив) fsunderline (підкреслений) fsstrikeout (перекреслений)

Властивість style є множиною, що дозволяє комбінувати необхідні стилі. Наприклад, інструкція, яка встановлює стиль "напівжирний курсив", виглядає так:

Canvas->font->style = Tfontstyles ( ) <<fsbold<<f sunderline

Color

Колір символів. Як значення можна використовувати константу типу Tcolor


При виведенні тексту вельми корисні методи Textwidth і Textheight значеннями яких є відповідно ширина і висота області виведення тексту, які, очевидно, залежать від характеристик використовуваного шрифту. Обом цим методам як параметр передається рядок, який передбачається вивести на поверхню методом TEXTOUTA.

Наступний фрагмент коди демонструє використання методів, що забезпечують виведення тексту на поверхню форми. Приведена функція обробки події Onpaint закрашує верхню половину вікна білим, ніжнюю — блакитним кольором, потім в центрі вікна, по межі закрашених областей, виводить текст (мал. 3.7).

void _fastcall Tforml::formpaint(Tobject *Sender) 
{
Ansistring ms = "Borland C++builder";
Trect arect;
int x,y; // крапка, від якої буде виведений текст
// верхню половину вікна фарбуємо білим 
arect = Rect(0,0,ClientWidth,ClientHeight/2);
Canvas->brush->color = clwhite; 
Canvas->fillrect(arect);
// нижню половину вікна фарбуємо блакитним
arect = Rect(0,clientheight/2,clientwidth,clientheight);
Canvas->brush->color = clskyblue;
Canvas->fillrect(arect);
Canvas->font->name = "Times New Roman";
Canvas->font->size = 24;
// Canvas->font->style =  Tfontstyles ()« fsbold « fsitalic;
// текст розмістимо в центрі вікна
х = (Clientwidth - Canvas-xtextwidth(ms)) /2;
у = Clientheight/2 - Canvas-xtextheight(ms) /2;
Canvas->brush->style = bsclear; // область виведення тексту
// не закрашувати 
Canvas->font->color = clblack; Canvas->textouta(x,y,ms); 
// вивести текст 
}Мал. 3.7. Виведення тексту


Іноді потрібно вивести який-небудь текст після повідомлення, довжина якого під час розробки програми невідома. В цьому випадку необхідно знати координати правої межі області виведеного тексту. Координати правої межі тексту, виведеного методом Textoutaможна отримати, звернувшись до властивості penpos.

Наступний фрагмент коди демонструє можливість виведення рядка тексту за допомогою двох інструкцій Textouta:

  
 Canvas->textouta(10,10,"borland ");
 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009