:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

Система підказокРедактор коди підтримує функцію контекстно-залежної підказки, яка під час набору тексту програми автоматично виводить коротку довідкову інформацію про властивості і методи об'єктів, про параметри функцій.

Наприклад, після того, як буде набрано ім'я об'єкту (компоненту) і символи ->редактор коди автоматично виведе список властивостей і методів об'єкту (мал. 2.21). Програмістові залишиться тільки вибрати із списку потрібний елемент і натиснути клавішу <Enter> (швидко перейти до потрібного елементу списку або до області, де цей елемент знаходиться, можна, натиснувши клавішу, відповідну першому символу цього елементу).Мал. 2.21. Редактор коди автоматично виводить список властивостей і методів об'єкту (компоненту)


Слід звернути увагу, що якщо список властивостей і методів не з'являється, то це означає, що в програмі виявлена помилка (C++ Builder контролює правильність тексту, що набирає програмістом, в "фоновому" режимі). Наприклад, якщо у вікні редактора коди набрати if Edit1->то список властивостей і методів об'єкту Edit1 не з'явиться, оскільки інструкція if в даному випадку записана з помилкою (не поставлена відкриваюча дужка після if). C++ Builder інформує програміста про виявлену помилку повідомленням Unable to invoke Code Completion due to errors in source code яке з'являється в нижній частині вікна редактора коди.

Після набору імені вбудованої або оголошеної програмістом функції редактор коди також виводить підказку: список параметрів. Параметр, який в даний момент вводить програміст, в підказці виділений напівжирним. Наприклад, якщо набрати слово Floattostrf яке є ім'ям функції перетворення дробового числа в рядок символів, і відкриваючу дужку, то на екрані з'явиться вікно, в якому буде вказаний список параметрів функції (мал. 2.22).Мал. 2.22. Приклад підказки

 


VIP individualki-moskvy.com/ankets/elitnye_prostitutki .
x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009