:: Меню ::

Головна
Передмова
СЕРЕДОВИЩЕ РОЗРОБКИ C++ BUILDER
Початок роботи
Перший проект
ПРАКТИКУМ ПРОГРАМУВАННЯ
Графіка
Мультимедіа
Бази даних
Компонент програміста
Консольне застосування
Довідкова система
Створення настановного диска
Приклади програм
C++ Builder — короткий довідник
Книга для гостей
Контакти
Добавити у вибране

:: Друзі ::

 
лотро Книжная полка. Добро пожаловать на Форум Властелин Колец Онлайн™. Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать справку по форуму.

:: Лічильники ::

=

 

 

 

 

 

ФормаРобота над новим проектом (так в C++ Builder називається застосування, що розробляється) починається із створення стартової форми — головного вікна програми.

Стартова форма створюється шляхом зміни значень властивостей форми Form1(налаштування форми) і додавання до форми необхідних компонентів (полів введення, полів виведення текстової інформації, командних кнопок).

Основні властивості форми, які визначають її вигляд і поведінку під час роботи програми, приведені в таблиці. 2.1.

Таблиця 2.1. Властивості форми (об'єкту Form)


Властивість

Опис

Name

Ім'я форми. У програмі ім'я форми використовується для управління формою і доступу до компонентів форми

Caption

Текст заголовка

Width

Ширіна форми

Height

Висота форми

Тор

Відстань від верхньої межі форми до верхньої межі екрану

Left

Відстань від лівої межі форми до лівої межі екрану

Borderstyle

Вид межі. Межа може бути звичайною (bssizeable), тонкою (bssingle) або бути відсутнім (bsnone). Якщо біля вікна звичайна межа, то під час роботи програми користувач може за допомогою миші змінити розмір вікна. Змінити розмір вікна з тонкою межею не можна. Якщо межа відсутня, то на екран під час роботи програми буде виведено вікно без заголовка. Положення і розмір такого вікна під час роботи програми змінити не можна

Borderlcons

Кнопки управління вікном. Значення властивості визначає, які кнопки управління вікном будуть доступні користувачеві під час роботи програми. Значення властивості задається шляхом привласнення значень уточнюючим властивостям bisystemmenu, biminimaze, bimaximaze і bihelp. Властивість bisystemmenu визначає доступність кнопки Скрутити і кнопки системного меню biminimaze — кнопки Скрутити, bimaximaze— кнопки Розвернути, bihelp — кнопки виведення довідкової інформації

Icon

Значок в заголовку діалогового вікна, що позначає кнопку виведення системного меню

Color

Колір фону. Колір можна задати, вказавши назву кольору або прив'язку до поточної колірної схеми операційної системи. У другому випадку колір визначається поточною колірною схемою, вибраним компонентом прив'язки і міняється при зміні колірної схеми операційної системи

Font

Шрифт. Шрифт, використовуваний "за умовчанням" компонентами, що знаходяться на поверхні форми. Зміна властивості Font форми приводить до автоматичної зміни властивості Font компоненту, розташованого на поверхні форми. Тобто компоненти успадковують властивість Font від форми (є можливість заборонити спадкоємство)


Для зміни значень властивостей об'єктів, у тому числі і форми, використовується вкладка Properties (Властивості) діалогового вікна Object Inspector. У лівій колонці цієї вкладки перераховані властивості вибраного об'єкту, в правій — вказані значення властивостей.

При створенні форми насамперед слід змінити значення властивості Caption (Заголовок). У нашому прикладі треба замінити текст Form1 на Сила струму. Щоб це зробити, потрібно у вікні Object Inspector клацнути лівою кнопкою миші в рядку Caption (в результаті буде виділено значення властивості і з'явиться курсор) і ввести текст: сила струму (мал. 2.2).Мал. 2.2. Зміна значення властивості Caption шляхом введення значення


Аналогічним чином можна встановити значення властивостей Height і width які визначають висоту і ширину форми. Розмір форми, а також розмір інших компонентів задають в пікселах, тобто точках екрану. Властивостям Height і width треба привласнити значення 200 і 330, відповідно.

Форма — це звичайне вікно. Тому розмір форми можна змінити точно так, як і розмір будь-якого вікна Windows, тобто шляхом перетягання межі. Після закінчення переміщення межі значення властивостей Height і width автоматично зміняться. Вони відповідатимуть встановленому розміру форми.

Положення діалогового вікна на екрані після запуску програми відповідає положенню форми під час розробки, яке визначається значенням властивостей тори (відступ від верхньої межі екрану) і Left (відступ від лівої межі екрану). Значення цих властивостей також можна задати шляхом переміщення форми за допомогою миші.

При виборі деяких властивостей, наприклад Borderstyleправоруч від поточного значення властивості з'являється значок списку, що розкривається. Очевидно, що значення таких властивостей можна задати шляхом вибору із списку (мал. 2.3).

Деякі властивості є складними, тобто їх значення визначається сукупністю значень інших (що уточнюють) властивостей. Наприклад, властивість Border icons визначає, які кнопки управління вікном будуть доступні під час роботи програми. Значення цієї властивості визначається сукупністю значень властивостей Msystemmenu, biminimize, bimaximize і bihelp кожне з яких, у свою чергу, визначає наявність відповідної командної кнопки в заголовку вікна під час роботи програми. Перед іменами складних властивостей коштує значок "+", в результаті клацання на якому розкривається список уточнюючих властивостей (мал. 2.4), значення яких можна задати звичайним способом (ввести в поле або вибрати в списку допустимих значень).Мал. 2.3. Установка значення властивості шляхом вибору із спискуМал. 2.4. Зміна значення уточнюючої властивості


В результаті вибору деяких властивостей (клацання кнопкою миші на властивості), поряд із значенням властивості з'являється командна кнопка з трьома крапками. Це означає, що задати значення властивості можна в додатковому діалоговому вікні, яке з'явиться в результаті клацання на цій кнопці. Наприклад, значення складної властивості Font можна задати у вікні Object Inspector шляхом введення значень уточнюючих властивостей, а можна скористатися стандартним діалоговим вікном Шрифт, яке з'явиться в результаті клацання на кнопці з трьома крапками (мал. 2.5).

У таблиці. 2.2 перераховані властивості форми програми, що розробляється, які слід змінити. Решта властивостей форми залишена без зміни і в таблиці не приведені. У приведеній таблиці в іменах деяких властивостей є крапка. Це означає, що треба задати значення уточнюючої властивості.Мал. 2.5. Щоб задати властивості шрифту, клацніть на кнопці з трьома крапками


Таблиця 2.2. Значення властивостей стартової форми


Властивість

Значення

Коментар

Caption

Сила струму
 

Height

200
 

Width

330
 

Borderstyle

bssingle

Тонка межа не дозволяє змінити розмір вікна під час роботи програми шляхом захоплення і переміщення межі

Borderlcons.biminimize

False

У заголовку вікна немає кнопки Скрутити

Borderlcons.bimaximize

False

У заголовку вікна немає кнопки Розвернути

Font . Name

Tahoma
 

Font. Size

10
 

 x

:: Наша кнопка ::

Отримати код:

Підтримайте наш сайт і розмістіть нашу кнопку на своєму ресурсі.


:: Реклама ::


:: Посилання ::

-


 

 

 


Copyright by Zvircom © 2009